Nee,

De meeste DGA’s hebben één of meerdere BV’s, die als ‘kleine rechtspersonen’ te kwalificeren zijn. Deze zijn slechts verplicht tot het jaarlijks deponeren van de publicatiebalans met toelichting bij de Kamer van Koophandel. Het samenstellen van een volledig jaarrapport, bestaande uit jaarrekening en overige gegevens is dan ook vaak niet verplicht.